W ramach diagnostyki kardiologicznej w naszych Poradniach oferujemy

  • badanie lekarskie z pomiarem RR
  • badanie EKG
  • badanie ECHO ( ultrasonograficzne – USG) serca
  • 24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego u dorosłych
  • próbę wysiłkową
  • 24-48 godzinny zapis EKG metodą Holtera
Oprogramowanie dla firm, systemy informatyczne, serwisy www.