FUNDUSZE EUROPEJSKIE-DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Na realizacje projektu pt.

„Zakup wyposażenia i nowoczesnej aparatury medycznej do nowoutworzonej poradni kardiologicznej”


uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej nasza placówka wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.
Oprogramowanie dla firm, systemy informatyczne, serwisy www.